Дисконт | Контакти |
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, придбання, продаж і доставку товарів

 
Ця угода між ФОП Бортюк Леонід Вікторович, в подальшому «Продавець» і користувачем послуг інтернет-сайту, в подальшому - «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання та постачання товарів через інтернет-сайт https://supervel.com. Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови договору купівлі-продажу товарів (далі - Договір) на наступних умовах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному кругу осіб, укласти договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи усі Додатки.

1.2. Замовлення – рішення Замовника замовити товар і його доставку, оформлене в інтернет-магазині та/або доручення на придбання та доставку товарів.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Приведена нижче інформація є офіційною пропозицією (Офертою) інтернет-магазину https://supervel.com будь-якій фізичній особі (далі - Покупець) укласти договір куплі-продажу товарів. Вказаний договір є публічним, тобто згідно статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Згідно статті 642 Цивільного кодексу України, в повним і беззаперечним прийняттям умов даної пропозиції (Оферти), що підтверджується укладенням Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах.

2.4. Оформлення Замовлення Покупцем підтверджує узгодженість і безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (Оферти).

2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілісного і в повному обсязі ознайомлений, та погоджується з умовами цієї Пропозиції (Оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку і передачу персональних даних на умовах, визначених нижче, у відповідності до вимог, що стосуються персональних даних, що діють протягом всього періоду дії договору, а також протягом необмеженого терміну після завершення його дії. Крім того, підписанням Угоди Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового сповіщення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про ціль збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з цілю можливості виконання цього Договору, можливості здійснення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів і інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надати доступ і передати його персональні дані стороннім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому ціль обробки персональних даних. Об'єм прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий та зрозумілий.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати ціну на будь яку позицію Товару.

3.3. У випадку зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язаний проінформувати Покупця про зміну вартості Товару.

3.4. Покупець має право підтвердити чи скасувати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформлені замовлення Оператором.

3.7. Обов'язки Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю грошових коштів.

3.8. Розрахунок між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюється способами, вказаними на сайті Інтернет-магазину в розділі «ОПЛАТА І ДОСТАВКА».

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора за телефонами: +38(068)875-24-24, +38(063)721-74-47, +38(095)736-84-84 чи через сервіс сайту Інтернет-магазину https://supervel.com

4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця чи вказаного ним лиця (отримувача);

4.2.2. адресу, за якою необхідно доставити Товар (якщо доставка на адресу Покупця);

4.2.3. адресу електронної пошти;

4.2.4. контактний телефон.

4.3. Назву, кількість, артикул (код товару), ціна вибраного Покупцем Товару вказується в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він вправі запросити її у Покупця. У випадку не надання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцеві при покупці товарів Інтернет-магазину.

4.5. При оформлені Замовлення через Оператора (п. 4.1. цієї Оферти) Покупець зобов'язаний надати інформацію, вказану в п. 4.2. цієї Оферти.

4.6. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти відбувається шляхом внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину чи при оформлені Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації під час оформлення Замовлення.

4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення Замовлення на сервісі сайту Інтернет-магазину чи видачі Продавцем Покупцю касового чи товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

5. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

5.1. Способи, порядок та терміни доставки товарів вказані на сайті в розділі «ОПЛАТА І ДОСТАВКА». Порядок та умови доставки замовленого товару Покупець узгоджує з оператором Інтернет-магазину в момент оформлення покупки.

5.2. Самовивіз товару:

5.2.1. Після формування та УЗГОДЖЕННЯ з оператором заявки Покупець може виконати розрахунок та отримати свій товар за адресою та графіком вказаними на сайті в розділі «КОНТАКТИ».

5.2.2. Право власності та ризик випадкової втрати чи пошкодження товару переходить до Замовника чи його Представника з моменту отримання товару шляхом підписання Сторонами товарного чека та/або замовлення (та/або доручення на придбання та доставку товару) на доставку.

5.3. Доставка товару виконується власними силами співробітників Інтернет-магазину відповідно до умов доставки, чи з залученням третіх лиць (перевізника).

5.4. При отримані товару Замовник повинен в присутності представника кур'єра перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам, (назва товару, кількість, комплектність, термін придатності).

5.5. Замовник чи Представник Замовника при отриманні товару підтверджує своїм підписом в товарному чекові та/або замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього виду та комплектності товару.

5.6. Під безкоштовною доставкою мається на увазі знижка на товар у сумі вартості даної послуги, при виконані умов необхідних для цього.

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Замовник має право відмовитись від непідакцизного товару в будь який час до його передачі, а после передачі непідакцизного товару – у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

6.2. Повернення непідакцизного товару належної якості можливе у випадку, якщо збережені його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт покупки та умови замовлення вказаного товару.

6.3. Замовник не має права відмовитись від товару належної якості, який має індивідуально-певні властивості, якщо вказаний товар може бути використано виключно Споживачем, який його придбав, (в т.ч. не стандартні, за бажанням Замовника, розміри та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-певні властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в Інтернет-магазині.

6.4. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, відбувається за адресою, вказаною на сайті в розділі «КОНТАКТИ».

6.5. При відмові Покупця від непідакцизного товару належної якості Продавець повертає грошові кошти в розмірі вартості такого Товару, за вирахуванням видатків продавця на доставку товару, який повертається.

6.6. Повернення суми, вказаної в п.6.5. відбувається відразу після повернення товару якщо інше не узгоджено між Покупцем та Продавцем.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Продавець не несе відповідальності за збиток, причинений Покупцю внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на Сервісі https://supervel.com та придбаних у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов'язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань у відповідності з чинним законодавством України та положеннями даного Договору.

7.4. Продавець чи Покупець звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання свої зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна чи військові дії, землетрус, повінь, пожежа чи інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця чи/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ

ФОП Бортюк Леонід Вікторович
Адреса: Україна, м.Київ

№ карточки -

р/р 26000056201522

Банк отримувача: ПАТ КБ «Приватбанк» ,

МФО 380269, ЄДРПОУ (ІПН) 3052608052

Виписка з ЄДРПОУ: 2 676 000 0000 018117
Платник єдиного податку
Не є платником ПДВ